Upozornění

Úrovně napsané u každého svitku je úroveň samotného svitku, avšak samotný prefix/sufix je vždy o 10 úrovní nižší.


Svitek vyhlazení, úroveň 21📜

Obratnost +7%

Kritický útok +3


Svitek stětí, úroveň 23📜

Dovednost +1

Charisma +10%

Kritický útok +4


Svitek vraždy, úroveň 30📜

Poškození +4

Dovednost +4

Dovednost +2%

Obratnost +4%


Svitek rozkoše, úroveň 31📜

Síla -4%

Dovednost +20%

Obratnost +20%

Odolnost +20%


Svitek úlomků, úroveň 34📜

Síla +2

Odolnost -14%

Charisma +3

Charisma +17%

Kritický útok +11


Svitek amazonek, úroveň 38📜

Síla +2

Síla +26%

Charisma +16%


Svitek marta, úroveň 41📜

Síla +23%

Dovednost +28%


Svitek Haleluja, úroveň 43📜

Inteligence +30%

Léčení +48

Kritické léčení +12


Svitek eliminace, úroveň 43📜

Síla +24%

Dovednost +28%

Charisma +4

Kritický útok +10


Svitek zloby, úroveň 43📜

Poškození +4

Síla +15%


Svitek agresivity, úroveň 44📜

Síla +3

Dovednost +3

Dovednost +29%

Inteligence -3%

Kritický útok +12


Svitek tlaku, úroveň 45📜

Síla +31%

Obratnost +4

Charisma +20%


Svitek nebes, úroveň 45📜

Zbroj +300

Zdraví +100

Odolnost +5%

Charisma +20%


Svitek skvělé finesy, úroveň 47📜

Síla +26%

Blokování +13

Zhodnocení pružnosti +14

Ohrožení +38


Svitek důvtipu, úroveň 49📜

Inteligence +5

Inteligence +32%

Léčení +76


Svitek pekla (slabší), úroveň 50📜

Poškození +5

Zbroj +200

Síla +2%

Odolnost +15


Svitek ohně, úroveň 51📜

Poškození +3

Dovednost +9

Obratnost +9

Charisma +12

Kritický útok +18


Svitek dominace, úroveň 52📜

Poškození +4

Zdraví +250

Síla +15

Charisma +10

Kritický útok +10

Blokování +20

Ohrožení +15


Svitek země, úroveň 58📜

Poškození +5

Zbroj +300

Síla +15

Odolnost +8

Blokování +30

Ohrožení +50


Svitek draka, úroveň 60📜

Poškození +7

Dovednost +15

Obratnost +15

Charisma +5


Svitek lásky, úroveň 60📜

Inteligence +20

Léčení +100

Kritické léčení +25


Svitek šera, úroveň 62💀 📜

Poškození +7

Zbroj +368

Síla +10

Síla +25%

Dovednost +17%

Obratnost +35%

Inteligence -15%

⚠️ Padá pouze v podsvětí

Svitek samoty, úroveň 65📜

Zbroj +400

Inteligence +40%

Léčení +105


Svitek stínů, úroveň 65💀 📜

Poškození +4

Zbroj +345

Inteligence +24%

⚠️ Padá pouze v podsvětí

Svitek křídel, úroveň 67💀 📜

Zbroj +324

Charisma +12%

Kritický útok +24

⚠️ Padá pouze v podsvětí

Svitek pekla (silnější), úroveň 68💀 📜

Poškození +8

Zbroj +382

Síla +11

Síla +24%

Inteligence +22

Inteligence +20%

Léčení +140

⚠️ Padá pouze v podsvětí

Svitek malátnosti, úroveň 68💀 📜

Poškození +5

Odolnost +6

Charisma +35%

Inteligence +28%

⚠️ Padá pouze v podsvětí

Svitek agónie, úroveň 69💀 📜

Dovednost +35%

Léčení +112

Kritický útok +17

⚠️ Padá pouze v podsvětí