Seznam všech výprav

Seznam výprav, seřazených dle jejich vstupní úrovně.

 

Země Výprava Vstupní úroveň Úroveň nepřátel Bludiště Pokročilé bludiště
Itálie Temnoles 1 1-10 Gustavovo venkovské sídlo Není
Itálie Pirátské přístaviště 5 8-17 Na útěku Poslední východisko
Itálie Mlžné hory 10 20-24 Dračí pevnost Pravý majitel
Itálie Vlčí jeskyně 20 22-31 Jeskyně temných pletich Giollova pasáž
Afrika Chrám Voodoo 20 30-38 Chrám zhouby Není
Afrika Most 25 35-43 Únos Pod krvavě rudým nebem
Afrika Jeskyně krve 30 40-48 Pyrova komnata Není
Afrika Ztracený přístav 35 45-53 Otrávená země V srdci hniloby
Germánie Jeskynní chrám 40 50-58 Temné katakomby Není
Germánie Zelený les 45 55-63 S veškerou mocí Skály Externsteine
Germánie Zakletá vesnice 50 60-68 Tábořiště Vikingů Není
Germánie Pahorek Smrti 55 65-73 Záhadná laboratoř Není
Itálie Prastarý chrám 60 70-78 Skrytý hrob Není
Itálie Barbarská vesnice 65 75-83 V rukou nepřítele Zagrashsova pevnost
Itálie Tábořiště banditů 70 80-88 Není Není
Afrika Vesnice Umpoktů 75 85-93 Místo slavností Sasamova poslední cesta
Afrika Karavana 80 90-97 Není Není
Afrika Oáza Mesoai 85 95-102 Není Není
Afrika Útes sebevrahů 90 100-107 Není Není
Germánie Vesnice Vandalů 95 104-110 Není Není
Germánie Důl 100 108-114 Není Není
Germánie Tábor Teutonů 104 112-118 Není Není
Germánie Hora Koman 108 116-122 Není Není
Germánie Dračí ostatky 112 120-126 Pomsta přichází Alfa a omega
Británie Břeh Temže 120 130-140 Není Není
Británie Lední pevnost 130 140-150 Není Není
Británie Slatina 140 150-160 Není Není
Británie Kemp Cassivellaunus 150 160-170 Není Není
Británie Kent 160 170-180 Není Není
Británie Brod 170 180-190 Není Není
Británie Camulodunum 180 190-200 Není Není
Británie Cambria 190 200-210 Není Není
Británie Ostrov Mony 200 210-220 Není Není