Upozornění

Úrovně napsané u každého svitku je úroveň samotného svitku, avšak samotný prefix/sufix je vždy o 10 úrovní nižší.


Uróthienovo svitek, úroveň 35 📜

Poškození +6

Zdraví +24

Síla +6

Dovednost +2

Dovednost +4%


Rayolovo svitek, úroveň 37📜

Poškození +7

Zbroj +120

Síla +6

Dovednost +2

Dovednost +5%


Ibiwanovo svitek, úroveň 39📜

Poškození +6

Zbroj +75

Odolnost +10

Odolnost +4%


Baciasovo svitek, úroveň 40📜

Poškození +7

Zbroj +175

Zdraví +60

Odolnost +6

Charisma +2


Zeindrovo svitek, úroveň 42📜

Poškození +3

Zbroj +160

Dovednost +2

Dovednost +6%

Obratnost +8%

Charisma +24%


Talethovo svitek, úroveň 55📜

Poškození +7

Zbroj +400

Síla +20%

Dovednost +20%


Opiehnzovo svitek, úroveň 80⭐ 📜

Poškození +5

Zbroj +700

Zdraví +800

Síla +35%

Dovednost -10%

Obratnost -10%

Odolnost +25%

💡️️ Dodatečný, použitelný

Ichoruovo svitek, úroveň 90📜

Poškození +15

Síla +40%

Dovednost +12%

Obratnost +20%

Odolnost -20

Odolnost -15%


Marcovo svitek, úroveň 91📜

Inteligence +20

Léčení +85

Kritické léčení +35


Luciovo svitek, úroveň 94📜

Poškození +5

Zbroj +550

Odolnost +12

Charisma +15

Kritický útok +25

Blokování +55

Zhodnocení pružnosti +15

Ohrožení +35


Gaiovo svitek, úroveň 100📜

Poškození +17

Síla +5

Dovednost +5

Obratnost +5

Kritický útok +25


Antoniovo svitek, úroveň 102📜

Poškození +16

Dovednost +25

Obratnost +35

Charisma +25

Kritický útok +25


Vergiliovo svitek, úroveň 105📜

Inteligence -30

Léčení +155

Kritické léčení +35


Titaniovo svitek, úroveň 108📜

Poškození +18

Dovednost +25

Odolnost -25

Charisma +30

Kritický útok +20

Blokování -30


Sebastianovo svitek, úroveň 113💀 📜

Poškození +16

Zbroj +571

Síla +33

Dovednost +21

Obratnost +20

Charisma +34

Léčení +164

Kritický útok +35

⚠️ Padá pouze v podsvětí

Tiberovo svitek, úroveň 115💀 📜

Poškození +22

Zdraví +250

Síla +49

Síla +17%

Dovednost +25

Dovednost +35%

Obratnost +10

Ohrožení +42

⚠️ Padá pouze v podsvětí

Ambrosiovo svitek, úroveň 116💀 📜

Poškození +23

Zdraví +250

Dovednost +17

Obratnost -10%

Odolnost +39

Kritické léčení +39

Ohrožení +51

⚠️ Padá pouze v podsvětí

Usrovo svitek, úroveň 117💀 📜

Poškození +9

Zbroj +900

Síla +36

Odolnost -25

Charisma +18

Kritický útok +35

⚠️ Padá pouze v podsvětí

Caldovo svitek, úroveň 120📜

Poškození +17

Zbroj +651

Síla +36

Kritické léčení +40

Ohrožení +41


Joves svitek, úroveň 121💀 📜

Poškození +20

Obratnost +24%

Charisma -40

Léčení +183

Kritické léčení +40

Zhodnocení pružnosti +27

⚠️ Padá pouze v podsvětí

Gratiovo svitek, úroveň 124💀 📜

Poškození +17

Zdraví +519

Síla +38

Dovednost -19

Obratnost +21%

Charisma +30%

Kritický útok +35

⚠️ Padá pouze v podsvětí

Arpagiovo svitek, úroveň 124💀 📜

Poškození +21

Zdraví +324

Síla +21

Obratnost +22%

Odolnost -13

Charisma +30%

Ohrožení +52

⚠️ Padá pouze v podsvětí

Aulovo svitek, úroveň 130💀 📜

Poškození +13

Zbroj +781

Zdraví +466

Síla +18

Obratnost +11

Obratnost +27%

Kritické léčení +50

Blokování +50

⚠️ Padá pouze v podsvětí

Gaias svitek, úroveň 140📜

Poškození +20

Zbroj +827

Obratnost +40

Charisma +15

Léčení +164